Knihovnička

  • K vybavení budovy patří také malá knihovničky, která je k dispozici jak místním, tak všem hostům, kteří zde zavítají.
  • Fungujeme zde na vzájemné důvěře a prosíme ty, co si něco půjčují, aby se zapsali do výpůjční knihy a po vrácení se znovu odepsali.
  • Děkujeme za dodržování výpůjčního řádu a přejeme dobře strávený čas nad knihou.

Kam pokračovat

Kontakt 
IČ:

Phone (+420) 
email
web www.joomzilla.com

Telefon administrátora sboru: +420 
Telefon ubytování: +420

  • Pintrest

Joomla Templates by joomzilla.com
Back to Top