O nás

  • přijímáme Bibli jako zjevené Boží Slovo za jediné měřítko víry, učení a života
  • jsme společenstvím lidí, kteří vyznávají osobní křesťanskou víru v trojjedinného Boha jako svého Spasitele a Pána
  • hlásíme se k základním starokřesťanským vyznáním víry, k dědictví světové i domácí reformace, zvláště pak k odkazu Jednoty bratrské a k zásadám evangelikálního hnutí
  • tvoříme svazek samostatných sborů, do kterých může kdokoliv přijít a hledat odpovědi na základní životní otázky
  • vidíme své poslání ve zřetelném vyznávání křesťanské víry a ve vedení lidí k poznání toho, co tato víra znamená v současném světě
  • svou víru uskutečňujeme zvěstováním evangelia, misijní činností, praktickou službou potřebným lidem různého věku v rozmanitých životních situacích a budováním Sborů podle příkladu novozákonní církve

Kam pokračovat

Kontakt 
IČ:

Phone (+420) 
email
web www.joomzilla.com

Telefon administrátora sboru: +420 
Telefon ubytování: +420

  • Pintrest

Joomla Templates by joomzilla.com
Back to Top